Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020/2021Od 15 czerwca rusza elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Podajemy link dla ósmoklasistów i ich rodziców do zapoznania się z systemem. —>>>
Jeżeli wybierasz szkołę prowadzoną przez miasto st. Warszawę logujesz się do systemu szkół warszawskich. www.warszawa.edu.com.pl

Jeżeli wybierasz szkołę z terenu powiatu mińskiego logujesz się do systemu szkół mińskich. www.minskmazowiecki.edu.com.pl

W każdym systemie wybierasz opcję Jestem uczniem 8 klasy, a następnie zakładkę Zgłoś kandydaturę.Po podaniu swojego numeru PESEL możesz wypełniać dane. .

Po wypełnieniu danych system wygeneruje Twój logim i hasło. Zapamiętaj je bo do systemu będziesz wielokrotnie logował się używając wygenerowanych danych.

Wszyscy kandydaci wypełniają wniosek w systemie. Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.Nowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Informacja ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej – 19 maja 2020.
Nowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.


Niektóre ważne terminy

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych, oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji (sprawdzian uzdolnień kierunkowych) oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe. Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego oddziału międzynarodowego, oddziału wojskowego w szkole ponadpodstawowej, do oddziału wymagającego szczególnych indywidualnych predyspozycji (sprawdzian uzdolnień kierunkowych) oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. Od 15 czerwca do 22 czerwca 2020 do godz. 15.00

Nowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – konsultacje

Informacja ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej – 8 maja 2020.
„Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych – to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dziś, 8 maja br. przekazujemy go do konsultacji. Na opinie dotyczące proponowanych terminów czekamy do 13 maja br. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.”
Przeczytaj więcej —>>>

Projekt terminów rekrutacji – trwają konsultacje.


Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 —>>>

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020/2021 – załącznik 1 —>>>


Niektóre ważne terminy

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych, oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji (sprawdzian uzdolnień kierunkowych) oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe. Od 11 maja 2020 do 23 czerwca do godz. 15.00
Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego oddziału międzynarodowego, oddziału wojskowego w szkole ponadpodstawowej, do oddziału wymagającego szczególnych indywidualnych predyspozycji (sprawdzian uzdolnień kierunkowych) oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. od 11 maja 2020 r. do 20 maja 2020 r. do godz. 15.00

Jeżeli wybierasz szkołę prowadzoną przez miasto st. Warszawę logujesz się do systemu szkół warszawskich. www.warszawa.edu.com.pl

Jeżeli wybierasz szkołę z terenu powiatu mińskiego logujesz się do systemu szkół mińskich. www.minskmazowiecki.edu.com.pl

W każdym systemie wybierasz opcję Jestem uczniem 8 klasy, a następnie zakładkę Zgłoś kandydaturę.Po podaniu swojego numeru PESEL możesz wypełniać dane. .

Po wypełnieniu danych system wygeneruje Twój logim i hasło. Zapamiętaj je bo do systemu będziesz wielokrotnie logował się używając wygenerowanych danych.

Wszyscy kandydaci wypełniają wniosek w systemie. Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.Jak przeliczamy punkty za świadectwo i egzamin ósmoklasisty?


Dni otwarte w warszawskich szkołach ponadpodstawowych.


Wykaz szkół warszawskich.


Plan naboru w szkołach warszawskich.