PsychologRok szkolny 2018/2019

Dyżury psychologa
zatrudnionego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie
Joanny Popławskiej

poniedziałek 8-13
wtorek 8-12
środa 8-12
czwartek 8.30-13.30
piątek 8-12

W przypadku potrzeby kontaktu z psychologiem w innym terminie
proszę umawiać terminy spotkań za pomocą dziennika elektronicznego.

Dyżury psychologa
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku
W trakcie ustalania