PsychologRok szkolny 2017/2018

Dyżury psychologa
zatrudnionego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie
Joanny Popławskiej

Poniedziałki 8.00 – 11.00
Piątki 11.00 – 14.00

W przypadku potrzeby kontaktu z psychologiem w innym terminie
proszę umawiać terminy spotkań za pomocą dziennika elektronicznego.

Dyżury psychologa
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku
Katarzyny Zdunik
na terenie Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Halinowie

8 listopada (środa) – godz. 8.30-13.30
13 grudnia (środa) – godz. 8.30-13.30
10 stycznia (środa) – godz. 8.30-13.30
21 lutego (środa) – godz. 8.30-13.30
21 marca (środa) – godz. 8.30-13.30
18 kwietnia (środa) – godz. 8.30-13.30
23 maja (środa) – godz. 8.30-13.30
13 czerwca (środa)