Ważne informacje dla zerówek 2019/20Rok szkolny 2019/2020


Obowiązek przedszkolny

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. W naszej szkole są 4 oddziały dla sześciolatków tzw. „zerówki”: 0A, 0B, 0C i 0D. Oddziały te realizują w godzinach 8.00 – 13.00 program rocznego przygotowania przedszkolnego. Obecność dziecka sześcioletniego na zajęciach jest bezpłatna i obowiązkowa. Dlatego przypominamy rodzicom o konieczności systematycznego i punktualnego uczęszczania dziecka na zajęcia. Ten rok przygotuje Wasze dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Szatnia dla zerówek

 • Szatnia dla dzieci z oddziałów 0A, 0B, 0C, OD znajduje się w piwnicach budynku szkolnego. Rodzice wraz z dziećmi wchodzą do budynku wejściem po prawej stronie od wejścia głównego. Dzieci przebierają się w szatni i wraz z rodzicami czekają na nauczycielki, które o godzinach 7.00, 7.30, 8.00 zaprowadzają dzieci do właściwej sali zajęć.
 • W przypadku spóźnienia rodzic sam zaprowadza przygotowane dziecko do właściwej sali zajęć. Dbamy o higieniczne warunki nauki dla naszych dzieci dlatego prosimy rodziców o zwrócenie uwagi na czystość własnych butów.
 • Sale zajęć dla zerówek znajdują się na terenie szkoły:
  sala 20 – część A administracyjna;
  sala 217, 2018, 219 – część B II pietro.

Posiłki

 • Dzieci sześcioletnie spożywają wspólnie w sali zajęć posiłki śniadaniowe przygotowane w domu przez rodziców. W ten sposób uczymy je prawidłowo zjadać śniadania, co jest umiejętnością bardzo przydatną w szkole podstawowej.
 • Dzieci pozostające po godzinie 13.00 korzystają z obiadów stołówki szkolnej, do czego ze względu na czas przebywania w szkole, zobowiązujemy rodziców. Dzieci spożywają obiad tylko i wyłącznie pod opieką wychowawcy grupy.
 • Zabrania się przebywania rodziców na stołówce szkolnej.
 • Posiłki przygotowane przez szkolną kuchnie są płatne.

Godziny pracy oddziałów zerowych
Oddział zerowy jest grupą przedszkolną. Każde dziecko ma prawo przebywać w przedszkolu w godzinach pracy przedszkola czyli od 7.00 do 18.00. Godziny prac poszczególnych grup zerowych znajdują się w zakładce Oddziały zerowe.
W godzinach rannych 7.00 – 8.00 oraz popołudniowych dzieci przebywają w oddziałach łączonych.
W godzinach 17.00 – 18.00 wszystkie dzieci przebywają w oddziałach przedszkolnych – sala Niezapominajek nr 6.

Odpłatność za wychowanie przedszkolne i wyżywienie.
1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym.
Zmiana charakteru opłat oznacza, że nie ma już podstaw do zawierania umów cywilnoprawnych z rodzicami dziecka, a wszystkie świadczenia wynikają ze stosunków publicznoprawnych.

Rodzice dzieci rekrutowanych do oddziałów jako sześciolatki (rok urodzenia 2013) nie płacą za wychowanie przedszkolne.
Rodzice zobowiązani są do opłat za korzystanie z wyżywienia. Ceny obiadów, informacja o jadłospisie w zakładce z lewej strony „Stołówka”

Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz. U. z 2018 poz. 1314 z późniejszymi zmianami).