Ważne informacje dla zerówekObowiązek przedszkolny

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. W naszej szkole zorganizowane są 4 oddziały przedszkolne pięciogodzinne: 0A, 0B, 0C, 0D i 1 oddział przedszkolny 10-cio godzinny – Niezapominajki. Oddziały te realizują w godzinach 8.00 – 13.00 program rocznego przygotowania przedszkolnego. Obecność dziecka sześcioletniego na zajęciach jest bezpłatna i obowiązkowa. Dlatego przypominamy rodzicom o konieczności systematycznego i punktualnego uczęszczania dziecka na zajęcia. Ten rok przygotuje Wasze dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Szatnia dla zerówek

 • Szatnia dla dzieci z oddziałów 0A, 0B, 0C, OD znajduje się w piwnicach budynku szkolnego. Rodzice wraz z dziećmi wchodzą do budynku wejściem po prawej stronie od wejścia głównego. Dzieci przebierają się w szatni i wraz z rodzicami czekają na wychowawcę, który o godzinie 8.00 zaprowadzi dzieci do właściwej sali zajęć.
 • W przypadku spóźnienia rodzic sam zaprowadza przygotowane dziecko do sali zajęć na II piętrze. Dbamy o higieniczne warunki nauki dla naszych dzieci dlatego prosimy rodziców o zakładanie ochraniaczy na własne buty.
 • O godzinie 13.00 wychowawca przyprowadza dzieci do szatni skąd rodzice odbierają dziecko. Prosimy o punktualny odbiór dzieci, zgodnie z deklarowanymi w rekrutacji godzinami.
 • Szatnia dla grupy Niezapominajki znajduje się przy sali zajęć. Rodzice wraz z dziećmi wchodzą do szkoły wejściem głównym. Każdemu rodzicowi wypożyczymy klucz magnetyczny, niezbędny do wejścia do oddziałów przedszkolnych.

Świetlica oddziałów zerowych

 • Ze świetlicy mogą korzystać dzieci sześcioletnie, które ze względu na pracę obojga rodziców muszą pozostawać w naszej placówce poza godzinami 8.00 – 13.00. Świetlica dla dzieci sześcioletnich jest bezpłatna, ale wymagany jest wniosek rodzica o korzystanie ze świetlicy. Wnioski dostępne od 1 września u wychowawców oddziałów.
 • W godzinach 7.00 – 7.50 rodzic po przebraniu dziecka w szatni zaprowadza je do sali 20, gdzie w godzinach rannych zorganizowana jest świetlica szkolna. Z tej sali wychowawca lub nauczyciel dyżurujący zaprowadzi dziecko o godzinie 8.00 do właściwej sali zajęć.
 • W godzinach 13.00 – 17.00 dzieci przebywają w świetlicy dla zerówek zorganizowanych w salach 215, 219 i 217. Informacje o przydziale świetlic przedstawi wychowawca w pierwszych dniach korzystania z nich. Rodzic odbiera dziecko bezpośrednio od nauczyciela świetlicy z sali, w której dziecko przebywa. Dbając o higieniczne warunki dla naszych dzieci prosimy rodziców o zakładanie ochraniaczy na własne buty.
 • W godzinach 17.00 – 18.00 dzieci przebywają w sali nr 9 – oddział przedszkolny Niezapominajki.

Posiłki

 • Dzieci z oddziałów 0A, 0B, 0C, 0D nie korzystają podczas zajęć ze stołówki szkolnej, ale spożywają wspólnie w sali zajęć posiłki śniadaniowe przygotowane przez rodziców.
 • Dzieci pozostające po godzinie 13.00 w świetlicy mogą korzystać z obiadów stołówki szkolnej, do czego ze względu na czas przebywania w szkole, serdecznie zachęcamy. Dzieci spożywają obiad pod opieką wychowawcy świetlicy.
 • Dzieci z grupy Niezapominajki spożywają posiłki na stołówce szkolnej przygotowane prze kuchnię lub samodzielnie przez rodziców.
 • Posiłki przygotowane przez szkolną kuchnie są płatne.