Sprawozdanie z programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”

Program „Klub Bezpiecznego Puchatka” realizowany był przez klasy pierwsze w roku szkolnym 2011/2012. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Halinowie przystąpili do niego po raz pierwszy.Głównym celem programu było wdrożenie uczniów klas pierwszych do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy.
Pierwszym etapem tego uczestnictwa było rozwiązanie ogólnopolskiego testu bezpieczeństwa. Do tego zadania podeszło 95% pierwszoklasistów.

W ramach realizacji programu w klasach I na podstawie proponowanych materiałów edukacyjnych przeprowadzono scenariusze zajęć. W trakcie ich realizacji uczniowie zapoznali się z definicją bezpieczeństwa, uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania się w domu, na podwórku, na drodze i w szkole. Wykonali zadania praktyczne (zajęcia w pobliżu przejścia dla pieszych i na placu manewrowym w pobliżu przedszkola), ucząc się zgodnej współpracy w grupie.
Dużym powodzeniem cieszyły się spotkania z przedstawicielami Policji. Atrakcją jednego z nich był Kapitan „Wyderka” z Policji rzecznej w Warszawie.
W czasie projekcji komputerowych wskazywali sytuacje niebezpieczne i sposoby zachowania się podczas zaistniałego niebezpieczeństwa.
Na koniec uczniowie zdobyte wiadomości i umiejętności mogli zaprezentować w trakcie turnieju wiedzowego „Jesteśmy bezpieczni z Puchatkiem”, który poprowadzili wychowawcy klas.

Koordynator
Joanna Gójska

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.6/10 (14 votes cast)
Sprawozdanie z programu „Klub Bezpiecznego Puchatka” , 4.6 out of 10 based on 14 ratingsPowrót do strony głównej