Ogólnopolska akcja „Pola Nadziei”

W październiku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei” zorganizowanej przez Ośrodek Hospicjum Domowe w Warszawie. Akcja ta ma na celu uwrażliwianie społeczeństwa na los ludzi (również dzieci) nieuleczalnie chorych oraz pozyskiwanie środków materialnych na prowadzone hospicja. W ramach programu podejmowane są różne działania kierowane do szkół. Między innymi organizowana jest akcja sadzenia żonkili – symbolu nadziei na nowe życie. Z Ośrodka Hospicjum Domowe otrzymaliśmy 500 cebulek żonkili. Uczniowie i ich rodzice złożyli swoje dobrowolne datki w wysokości 606 zł i 53 gr, które zostały przekazane na rzecz Hospicjum. Do akcji włączyli się uczniowie klas zerowych, I–III oraz IV–VI, którzy pod opieką nauczycieli posadzili cebulki żonkili przed budynkiem szkoły.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.3/10 (9 votes cast)
Ogólnopolska akcja „Pola Nadziei”, 8.3 out of 10 based on 9 ratingsPowrót do strony głównej