Informacje z zebrania Rady Rodziców w dniu 15 września 2020

Drodzy Rodzice,
Przekazujemy informacje podsumowujące decyzje podjęte na pierwszym zebraniu Rady Rodziców oraz kolejne nasze uchwały i plany na najbliższe tygodnie. Szczególnie prosimy o wypełnienie ankiety deklaracji wpłat na Radę i określenia celów wydatkowania zgromadzonych funduszy. Będziemy również wdzięczni za wszelkie sugestie i opinie dotyczące działalności Rady Rodziców. Zależy nam na tym, by optymalnie służyć wsparciem uczniom naszej szkoły. Na Państwa odpowiedzi w ankiecie czekamy do 16 października br.

Szczegółowe informacje Rady Rodziców —>>>

Link do ankiety —>>>

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.6/10 (5 votes cast)Organizacja szkoły

Biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i uwzględnieniu opinii Rady Rodziców zarządzam w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

1. 25 maja 2021– egzamin ósmoklasisty
2. 26 maja 2021– egzamin ósmoklasisty
3. 27 maja 2021– egzamin ósmoklasisty
4. 28 maja 2021– piątek po egzaminie
5. 4 czerwca 2021 – piątek po Bożym Ciele.

Jednocześnie informujemy, że 14 października – Dzień Edukacji Narodowej, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Nauczyciele zgodnie z planem lekcji realizują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach nauczanego przedmiotu.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.9/10 (7 votes cast)Strona 1 z 11