Uruchomienie przedszkola od 25 maja 2020

Szanowni Rodzice dzieci z przedszkola i oddziałów przedszkolnych.
Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęłam decyzję o ponownym uruchomieniu Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w ZSP w Halinowie od dnia 25 maja 2020 roku.

Przedszkole będzie czynne w godzinach 7.00 – 17.00. W tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą.

W związku z powyższym należy do dnia 21 maja 2020, do godz. 12.00 – złożyć deklarację potrzeby przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych.

Druk deklaracji jest umieszczony
TUTAJ —>>>
oraz na stronie internetowej Przedszkola w Halinowie

Jednocześnie proszę wypełnić Oświadczenie Rodziców —>>>, które jest niezbędne do przyjęcia dziecka do przedszkola.

Po wypełnieniu deklaracji i oświadczenia oraz ich podpisaniu, należy je zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkolahalinow@halinow.pl

W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w ZSP w Halinowie – wrzucając do zamkniętej i zabezpieczonej skrzynki, znajdującej się przy wejściu głównym do Zespołu od ul. Okuniewskiej.

Liczba miejsc w naszej placówce będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 22 maja do godz. 20.00 drogą mailową.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przypominam, że rodzicowi dziecka, któremu przedszkole nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo że rodzic wyrazi taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.
Procedury umieszczone są poniżej
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Zasad funkcjonowania Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19”

Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”

Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.
Szanowni Rodzice,
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu
i oddziałach przedszkolnych w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie placówki, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.
Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Lidia Kołakowska
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.9/10 (8 votes cast)Strona 1 z 11