dzdz2020


Z okazji Dnia Dziecka zajęcia zdalne zaplanowane są na świeżym powietrzu. Uczniowie będą obserwować zjawiska fizyczne, chemiczne, przyrodnicze, a także oglądać otoczenie oczami matematyka, plastyka i szeroko rozumianego humanisty. Niech chwila zadumy z dala od komputera przewietrzy umysły naszych pociech.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.4/10 (17 votes cast)Konsultacje i zajęcia opiekuńcze

Od 1 do do 7 czerwca uruchamiamy konsultacje dla uczniów klas 4 – 8. Celem konsultacji jest stworzenie możliwości wyjaśnienia uczniom trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji rocznej.

Konsultacje odbywają się w terminach zajęć lekcyjnych zgodnie z planem lekcji. W konsultacjach może uczestniczyć maksymalnie 12 uczniów dlatego udział należy uzgodnić bezpośrednio z nauczycielem przedmiotu. Wszystkie konsultacje odbywają się w jednej sali przeznaczonej dla danej klasy.
Przydział sal na konsultacje.

Uczeń, który będzie korzystał z konsultacji wchodzi do szkoły wejściem w budynku C lub A, dezynfekuje ręce i kieruje się bezpośrednio do wyznaczonej sali. Wszyscy uczniowie biorący udział w konsultacjach są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania procedur organizacji konsultacji, a także wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Po konsultacjach uczeń opuszcza budynek i teren szkolny. Obecność ucznia na konsultacjach jest odnotowywana w dzienniku jako zwykła obecność w szkole. Rodzic ma możliwość sprawdzenia czy jego dziecko uczestniczyło w konsultacjach.

Dzieci z klas 1 – 3 mogą kolejny tydzień korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Chęć udziału dzieci z klas 1 – 3 w zajęciach rodzic zgłasza wychowawcy klasy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dla czytelników podczas pandemii:
poniedziałek : 9.00-11.00
wtorek: 11.00- 13.00
środa: 9.00- 11.00
czwartek: 9.00- 11.00
piątek: 9.00- 11.00.

Zasady pracy biblioteki w ZSP w Halinowie w okresie stanu epidemii

Od 18 maja 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

Zarządzenie 113.05.2019.2021 wprowadzające procedury 1., 2., 3.
1. Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych.
2. Procedura organizacji zajęć i konsultacji w szkole podstawowej.
3. Procedura zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece.
Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”

Rodzice i uczniowie klas ósmych otrzymali przez dziennik elektroniczny od wychowawców klas informację o harmonogramie konsultacji.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.9/10 (16 votes cast)Nowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Informacja ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej – 19 maja 2020.
Nowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.6/10 (11 votes cast)100 LAT na 100 LAT JPII

18.05. przeżywaliśmy setną rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. Wielki w swoim Człowieczeństwie, Wielki w swoim Powołaniu, Wielki w Kapłaństwie i Wielki jako Papież. Pamięć o ludziach takiej miary nie ginie lecz trwa tak, jak trwa miłość do naszego Papieża. Uczniowie: Zuzia Zdun kl. 5a, Gabysia Foryś, Julia Pietrzak kl 5e, Alicja Buta, Martyna Szydłowska, Maja Wiertlewska klasa kl.5f, Antosia Andrusiak, Rafał Ruciński, Karol Ruciński kl. 5d, Zosia Czyżewska kl. 6d, Wiktor Sawicki, Aleksander Wiśniewski kl. 6c, Hubert Pałubiński kl. 6d – by uczcić 100 lat JP wykonali wspaniałe torty – takie prawdziwe i wykonane techniką plastyczną. Oto one. Jest co podziwiać i ślinka cieknie. Brawa i gratulacje dla Was.
Maria Lipiec

Wiecej »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.9/10 (7 votes cast)Uruchomienie przedszkola od 25 maja 2020

Szanowni Rodzice dzieci z przedszkola i oddziałów przedszkolnych.
Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęłam decyzję o ponownym uruchomieniu Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w ZSP w Halinowie od dnia 25 maja 2020 roku.

Przedszkole będzie czynne w godzinach 7.00 – 17.00. W tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą.

W związku z powyższym należy do dnia 21 maja 2020, do godz. 12.00 – złożyć deklarację potrzeby przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych.

Druk deklaracji jest umieszczony
TUTAJ —>>>
oraz na stronie internetowej Przedszkola w Halinowie

Jednocześnie proszę wypełnić Oświadczenie Rodziców —>>>, które jest niezbędne do przyjęcia dziecka do przedszkola.

Po wypełnieniu deklaracji i oświadczenia oraz ich podpisaniu, należy je zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkolahalinow@halinow.pl

W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w ZSP w Halinowie – wrzucając do zamkniętej i zabezpieczonej skrzynki, znajdującej się przy wejściu głównym do Zespołu od ul. Okuniewskiej.

Liczba miejsc w naszej placówce będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 22 maja do godz. 20.00 drogą mailową.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przypominam, że rodzicowi dziecka, któremu przedszkole nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo że rodzic wyrazi taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.
Procedury umieszczone są poniżej
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Zasad funkcjonowania Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19”

Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”

Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.
Szanowni Rodzice,
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu
i oddziałach przedszkolnych w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie placówki, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.
Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Lidia Kołakowska
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.9/10 (9 votes cast)0a szuka kolorów natury

Dzieci z klasy OA tym razem wcieliły się w zawód detektywa i poszukiwały kolorów natury w przydomowych ogródkach. Udało im się odszukać roślinność w barwach: czerwonych, zielonych, fioletowych, białych, brązowych i czarnych. Mali przyrodnicy wykonali również żabki doskonaląc swoje zdolności manualne.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (5 votes cast)Strona 1 z 3123