Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej —>>>

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.2/10 (5 votes cast)Egzamin ósmoklasisty

Procedury dla uczniów klas ósmych.


INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY aktualizacja z dnia 20 maja

Terminy egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

– informacja OKE z dnia 11 maja 2020r.

Termin główny egzaminu
Język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
Matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy egzaminu
Język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
Matematyka – 8 lipca 2020 r.(środa) – godz. 9:00
Język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – do 31 lipca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – do 31 lipca 2020 r.

Wytyczne CKE, MEN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów.

Dni 16, 17, 18 czerwca są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.5/10 (6 votes cast)Ogłoszenie Szkoły Muzycznej

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. w Halinowie przyjmuje zapisy na rok szkolny 2020/21 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do nauki gry na instrumentach muzycznych oraz nauki śpiewu i tańca.
tel. 503 – 808 – 415.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.7/10 (3 votes cast)dzdz2020


Z okazji Dnia Dziecka zajęcia zdalne zaplanowane są na świeżym powietrzu. Uczniowie będą obserwować zjawiska fizyczne, chemiczne, przyrodnicze, a także oglądać otoczenie oczami matematyka, plastyka i szeroko rozumianego humanisty. Niech chwila zadumy z dala od komputera przewietrzy umysły naszych pociech.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.1/10 (14 votes cast)Konsultacje i zajęcia opiekuńcze

Od 1 do do 7 czerwca uruchamiamy konsultacje dla uczniów klas 4 – 8. Celem konsultacji jest stworzenie możliwości wyjaśnienia uczniom trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji rocznej.

Konsultacje odbywają się w terminach zajęć lekcyjnych zgodnie z planem lekcji. W konsultacjach może uczestniczyć maksymalnie 12 uczniów dlatego udział należy uzgodnić bezpośrednio z nauczycielem przedmiotu. Wszystkie konsultacje odbywają się w jednej sali przeznaczonej dla danej klasy.
Przydział sal na konsultacje.

Uczeń, który będzie korzystał z konsultacji wchodzi do szkoły wejściem w budynku C lub A, dezynfekuje ręce i kieruje się bezpośrednio do wyznaczonej sali. Wszyscy uczniowie biorący udział w konsultacjach są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania procedur organizacji konsultacji, a także wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Po konsultacjach uczeń opuszcza budynek i teren szkolny. Obecność ucznia na konsultacjach jest odnotowywana w dzienniku jako zwykła obecność w szkole. Rodzic ma możliwość sprawdzenia czy jego dziecko uczestniczyło w konsultacjach.

Dzieci z klas 1 – 3 mogą kolejny tydzień korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Chęć udziału dzieci z klas 1 – 3 w zajęciach rodzic zgłasza wychowawcy klasy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dla czytelników podczas pandemii:
poniedziałek : 9.00-11.00
wtorek: 11.00- 13.00
środa: 9.00- 11.00
czwartek: 9.00- 11.00
piątek: 9.00- 11.00.

Zasady pracy biblioteki w ZSP w Halinowie w okresie stanu epidemii

Od 18 maja 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

Zarządzenie 113.05.2019.2021 wprowadzające procedury 1., 2., 3.
1. Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych.
2. Procedura organizacji zajęć i konsultacji w szkole podstawowej.
3. Procedura zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece.
Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”

Rodzice i uczniowie klas ósmych otrzymali przez dziennik elektroniczny od wychowawców klas informację o harmonogramie konsultacji.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.6/10 (14 votes cast)Nowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Informacja ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej – 19 maja 2020.
Nowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.4/10 (10 votes cast)Strona 1 z 35812345678910...20304050...358