Nowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Informacja ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej – 19 maja 2020.
Nowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.7/10 (7 votes cast)Nowe możliwości szkoły od 25 maja 2020

Od 18 maja 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

Od dnia 25 maja 2020 r. dzieci z klas 1 – 3 mają możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych, uczniowie klasy VIII możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, a także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Od dnia 1 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Chęć udziału dzieci z klas 1 – 3 w zajęciach rodzic zgłasza wychowawcy klasy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Chęć udziału w konsultacjach uczeń zgłasza bezpośrednio nauczycielowi przedmiotu.
W czasie pracy szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole. Rodzice mają dostęp tylko do wyznaczonych części szkoły. Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa i bezwzględne ich przestrzeganie.

Zarządzenie 113.05.2019.2021 wprowadzające procedury 1., 2., 3.
1. Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych.
2. Procedura organizacji zajęć i konsultacji w szkole podstawowej.
3. Procedura zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece.
Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”

Rodzice i uczniowie klas ósmych otrzymali przez dziennik elektroniczny od wychowawców klas informację o harmonogramie konsultacji.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.6/10 (12 votes cast)100 LAT na 100 LAT JPII

18.05. przeżywaliśmy setną rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. Wielki w swoim Człowieczeństwie, Wielki w swoim Powołaniu, Wielki w Kapłaństwie i Wielki jako Papież. Pamięć o ludziach takiej miary nie ginie lecz trwa tak, jak trwa miłość do naszego Papieża. Uczniowie: Zuzia Zdun kl. 5a, Gabysia Foryś, Julia Pietrzak kl 5e, Alicja Buta, Martyna Szydłowska, Maja Wiertlewska klasa kl.5f, Antosia Andrusiak, Rafał Ruciński, Karol Ruciński kl. 5d, Zosia Czyżewska kl. 6d, Wiktor Sawicki, Aleksander Wiśniewski kl. 6c, Hubert Pałubiński kl. 6d – by uczcić 100 lat JP wykonali wspaniałe torty – takie prawdziwe i wykonane techniką plastyczną. Oto one. Jest co podziwiać i ślinka cieknie. Brawa i gratulacje dla Was.
Maria Lipiec

Wiecej »

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.4/10 (5 votes cast)Uruchomienie przedszkola od 25 maja 2020

Szanowni Rodzice dzieci z przedszkola i oddziałów przedszkolnych.
Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęłam decyzję o ponownym uruchomieniu Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w ZSP w Halinowie od dnia 25 maja 2020 roku.

Przedszkole będzie czynne w godzinach 7.00 – 17.00. W tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą.

W związku z powyższym należy do dnia 21 maja 2020, do godz. 12.00 – złożyć deklarację potrzeby przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych.

Druk deklaracji jest umieszczony
TUTAJ —>>>
oraz na stronie internetowej Przedszkola w Halinowie

Jednocześnie proszę wypełnić Oświadczenie Rodziców —>>>, które jest niezbędne do przyjęcia dziecka do przedszkola.

Po wypełnieniu deklaracji i oświadczenia oraz ich podpisaniu, należy je zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkolahalinow@halinow.pl

W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w ZSP w Halinowie – wrzucając do zamkniętej i zabezpieczonej skrzynki, znajdującej się przy wejściu głównym do Zespołu od ul. Okuniewskiej.

Liczba miejsc w naszej placówce będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 22 maja do godz. 20.00 drogą mailową.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przypominam, że rodzicowi dziecka, któremu przedszkole nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo że rodzic wyrazi taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.
Procedury umieszczone są poniżej
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Zasad funkcjonowania Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19”

Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”

Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.
Szanowni Rodzice,
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu
i oddziałach przedszkolnych w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie placówki, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.
Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Lidia Kołakowska
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.9/10 (8 votes cast)0a szuka kolorów natury

Dzieci z klasy OA tym razem wcieliły się w zawód detektywa i poszukiwały kolorów natury w przydomowych ogródkach. Udało im się odszukać roślinność w barwach: czerwonych, zielonych, fioletowych, białych, brązowych i czarnych. Mali przyrodnicy wykonali również żabki doskonaląc swoje zdolności manualne.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)Terminy egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Terminy egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020- informacja OKE z dnia 11 maja 2020r.

Termin główny egzaminu
Język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
Matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy egzaminu
Język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
Matematyka – 8 lipca 2020 r.(środa) – godz. 9:00
Język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – do 31 lipca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – do 31 lipca 2020 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Wytyczne CKE, MEN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (6 votes cast)Strona 1 z 35712345678910...20304050...357