Konkursie wiedzy o Ewangelii według św. Jana

Katecheci zapraszają uczniów do udziału w konkursie wiedzy o Ewangelii według św. Jana. Udział w konkursie uczeń nagrodzony będzie oceną celującą z religii. Zajęcie wysokich miejsc łączy się ze zdobyciem punktów do szkół średnich. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do swoich katechetów do 29 stycznia 2021r.
Do tego etapu należy przeczytać 2, 3, 4 i 5 rozdział Ewangelii według św. Jana. Konkurs odbędzie się online przez Teamsy. Dalsze informacje o dniu i godzinie zostaną podane po zgłoszeniu się uczniów.

Więcej informacji:
znajdziesz TUTAJ —>>>

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii

Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym
Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna realizację programu Reaguj i wspieraj. Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji. Program będzie realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli i środowiska edukacyjnego prowadzonych przez ekspertów tematycznych.
Poniżej link do adresu z dostępem do pierwszego spotkania adresowanego do rodziców:
Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii
21 stycznia godzina 18.00
LINK —>>>

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.5/10 (2 votes cast)Informacje dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli

Informacje dla Rodziców i Uczniów klas I – III

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 uczniowie klas I – III powracają do szkoły i realizują tym samym naukę stacjonarną. Obowiązują wprowadzone od 1 września 2020r „Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w ZSP w Halinowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19”. Powracamy do dawnych, sprawdzonych i wypróbowanych zwyczajów. Rodziców zobowiązujemy do wyposażenia dziecka w maseczkę, którą uczniowie muszą nosić w każdym przypadku przebywania w przestrzeni wspólnej szkoły: korytarz, szatnia oraz w przypadku braku możliwości zachowania bezpiecznego odstępu 1,5m.

Przypominamy niektóre zasady funkcjonowania szkoły.

 • Szkoła jest otwarta dla uczniów od godziny 7.00.
 • W godzinach 7.00 – 7.30 uczniowie przebywają w świetlicy.
 • Sale zajęć są otwarte dla uczniów od godziny: 7.30 klasy I, 7.45 klasy II i III.
 • Prosimy rodziców o odprowadzanie dzieci do wyznaczonej strefy odpowiednio wcześnie, tak by nie tworzyć rannego zagęszczenia.
 • Wyjście ze szkoły po zajęciach zgodnie z wrześniowym harmonogramem, który przypomną w wiadomości w dzienniku elektronicznym wychowawczynie.
 • Uczniowie mogą korzystać z dwóch stołówek szkolnych.
 • Uczniowie po lekcjach opuszczają szkołę lub pozostają pod opieką nauczyciela świetlicy.
 • Rodzice mogą przebywać w szkole tylko w wyznaczonej strefie: portiernia podczas odbioru dziecka i wejście do szatni.
 • Odbiór uczniów ze świetlicy zgłaszamy na portierni poprzez platformę Teams.
 • Uczniowie muszą być wyposażeni we własne przybory szkolne, nie wolno do szkoły przynosić zabawek, zwłaszcza trudnych do dezynfekcji.
 • Wracamy do zajęć dodatkowych.

Informacje dla Rodziców i Uczniów klas IV – VIII
Wszyscy uczniowie klas IV – VIII kontynuują naukę zdalną. Tak jak przed feriami obowiązują Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w czasie nauczania zdalnego. Uczniowie, którzy z powodów technicznych lub innych ważnych powodów nie mogą korzystać z nauczania zdalnego we własnym domu, mają przygotowane stanowisko do nauki zdalnej w szkole. Realizujemy również zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dla chętnych uczniów klas ósmych możliwe jest zorganizowanie zajęć dodatkowych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)Konkurs ekologiczny „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym. Od 15.01.2021 do 30.03.2021 odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII. Nagrodami w konkursie będą tablety do nauki, a także wyjazdy studialne dla dwóch najlepszych ekozespołów. Konkurs korzysta z interaktywnych i zdalnych narzędzi edukacyjnych. W tym roku wyjątkowo zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są do końca stycznia.

Regulamin konkursu —>>>
Szczegółowe informacje o konkursie —>>>

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)ferie 2021

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.8/10 (4 votes cast)Laureaci konkursu Fundacji Orszaku Trzech Króli

Fundacja Orszak Trzech Króli zaprosiła uczniów do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie poetyckim na napisanie kolejnej zwrotki kolędy „W żłobie leży”.

W kategorii A – dzieci z klas I – IV szkół podstawowych Jury przyznało I miejsce
Lenie Kiczuk z klasy IIID

W kategorii B – dzieci z klas V – VIII szkół podstawowych Jury przyznało I miejsce
Oliwii Kiczuk z klasy VC

Gratulujemy, to WIELKI SUKCES!
Katecheci

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)Strona 1 z 37812345678910...20304050...378